Ο ιστότοπος www.petfamily.gr. (στο εξής «ο ιστότοπος») αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)  η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «η επιχείρηση» ή «το Petfamily».

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2114063722 και μέσω e-mail στο info@petfamily.gr.

Μας είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς σεβόμαστε και διαχειριζόμαστε τα ζητήματα, που αφορούν στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και αυτό αποτυπώνει η παρούσα πολιτική: τις πληροφορίες, που συλλέγουμε σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επικοινωνείτε μαζί μας, εγγράφεστε ως μέλη και παραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) και τους τρόπους, με τους οποίους διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξασφαλίζουμε την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας.

Όπου κατωτέρω γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία νοείται η ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και ο Νόμος 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το Petfamily μπορεί να τροποποιεί την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης της, η οποία αναγράφεται στο τέλος αυτής.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ως "προσωπικό δεδομένο" σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία νοείται κάθε πληροφορία, που αφορά φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί δηλαδή μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του εν λόγω φυσικού προσώπου. Στο Petfamily επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, της συναίνεσης, που ρητά μας παρέχετε, για την εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης προς ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές, την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών μας κατά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματά σας.

 

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία, ακόμη και να πραγματοποιήσετε αγορές ως επισκέπτης, χωρίς να εγγραφείτε ως μέλος. Ωστόσο σε περίπτωση που έχετε εκουσίως καταστήσει διαθέσιμα δεδομένα σας, που προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή σας στο δικτυακό τόπο και μας χρειάζονται ιδίως για την επικοινωνία μας μαζί σας, την εξυπηρέτησή σας και εκτέλεση των παραγγελιών σας, το Petfamily τα διατηρεί και τα επεξεργάζεται όπως αναλύεται παρακάτω.

 

- Στοιχεία από φόρμες επικοινωνίας – διαγωνισμούς στα κοινωνικά δίκτυα (social media)

Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας, στην οποία θα καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως ιδίως το ονοματεπώνυμο την ηλ. διεύθυνση σας και ενδιαφέροντά σας. Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων αυτών βαραίνει του ίδιους τους επισκέπτες - χρήστες που τα υποβάλλουν. Τα στοιχεία αυτά θα τα τηρήσουμε στην βάση δεδομένων μας για ένα (1) χρόνο μετά την παραλαβή του αιτήματός – επικοινωνίας σας ή μέχρι να απεγγραφείτε από το newsletter μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας και για λόγους ενημέρωσης σχετικά με τα προίόντα, τις υπηρεσίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, δράσεις και άρθρα στο blog μας, εφόσον εσείς το έχετε ζητήσει ή/και έχετε συναινέσει σχετικά. Στην περίπτωση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων από εμάς σχετικά με νέα, που έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρουν, θα έχετε πάντα την επιλογή απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας, ώστε να μην τα λαμβάνετε στο μέλλον. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης μας μπορεί να επεξεργαζόμαστε για λόγους στατιστικούς, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι μας έχετε δώσει.

Στην περίπτωση διαγωνισμών σε κοινωνικά δίκτυα (social media) διατηρούμε επιπλέον τα στοιχεία του προφίλ σας στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.

 

- Στοιχεία εγγεγραμμένων μελών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ως χρήστης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προκειμένου να κάνετε παραγγελίες προϊόντων από αυτό και να απολαμβάνετε ειδικών προνομίων ενδεχομένως να ζητήσουμε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία, όπως ιδίως τη διεύθυνσή σας και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία τιμολόγησης αν εσείς το επιθυμείτε, ή ειδικά αιτήματά σας, τα οποία διατηρούμε για έξι μήνες μετά τη συμμετοχή σε αυτά εκτός από τα στοιχεία που απαιτείται να διατηρούμε από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχουμε σχετικό έννομο συμφέρον για οικονομικούς, φορολογικούς και ασφαλιστικούς σκοπούς, καθώς και για λόγους οργάνωσης και προώθησης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και του έργου μας.

 

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου (username) και ασφαλείας (password) μπορείτε να έχετε πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία, που διατηρούνται στη βάση και να τα μεταβάλετε. Για την ασφάλειά σας χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς, να διατηρείτε με ασφάλεια τους προσωπικούς κωδικούς σας και να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διαρροής ή απώλειας. Σε αυτούς τους κωδικούς, τους οποίους μπορείτε να αλλάζετε όσο συχνά θέλετε, έχετε πρόσβαση μόνο εσείς και σε καμία περίπτωση το Petfamily, το οποίο δεν είναι υπεύθυνο για τη χρήση αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, απώλεια, ή διαρροή αυτών.

 

- Στοιχεία επισκεπτών, που πραγματοποιούν  στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να εγγραφείτε ως χρήστης ενδεχομένως να ζητήσουμε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία, όπως ιδίως τη διεύθυνσή σας και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία τιμολόγησης αν εσείς το επιθυμείτε, ή ειδικά αιτήματά σας, τα οποία διατηρούμε για έξι μήνες μετά τη συμμετοχή σε αυτά εκτός από τα στοιχεία που απαιτείται να διατηρούμε από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχουμε σχετικό έννομο συμφέρον για οικονομικούς, φορολογικούς και ασφαλιστικούς σκοπούς, καθώς και για λόγους οργάνωσης και προώθησης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και του έργου μας.

- Στοιχεία από την ιστοσελίδα μας  

Επιπλέον διατηρούμε σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά λογισμικού για στατιστικούς λόγους, για την ασφάλεια σας και για να προστατέψουμε τα δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών μας από μια πιθανή επίθεση.

 

- Αρχεία cookies

Ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπού μας και να προσφέρουμε στους επισκέπτες – χρήστες - πελάτες καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή τους σε αυτόν.

Τα cookies είναι μικρά προσωρινά ή μόνιμα αρχεία δεδομένων - κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, παρά μόνο διευκολύνουν την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από τον δικτυακό μας τόπο. Τα cookies, που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση σας.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα cookieμπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση τους στον σκληρό σας δίσκο  ή να ζητήσετε να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή. Ωστόσο, εάν δεν αποδεχθείτε την αποθήκευση cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς στη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και γενικότερα στη συνολική εμπειρία σας.

 

Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Ενδεχομένως κάποιες φορές να επεξεργαζόμαστε αυτόματα κάποια στοιχεία σας, αλλά μεσολαβεί πάντοτε ανθρώπινη παρέμβαση όταν συνεργαζόμαστε μαζί μαζί σας.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και όταν τέτοια έχουν συλλεγεί χωρίς να το γνωρίζουμε τα διαγράφουμε άμεσα μόλις τούτο μας καταστεί γνωστό.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενδεχομένως να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα σας με συνεργάτες μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως λογιστές, νομικούς και άλλους σύμβουλους, εταιρίες πληροφορικής – τεχνικής υποστήριξης, γραφίστες, cloud providers, εταιρίες μάρκετινγκ – social media, πληρωμών), οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεσμεύονται από μεταξύ μας συμφωνίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα κοινοποιήσουμε εμείς προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο εαν απαιτείται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές, ούτε θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ελλάδας ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε απόλυτα το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα, ούτως ώστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία, που μοιράζεστε μαζί μας ασφαλή και προστατευμένα και να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο οποιαδήποτε παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας από τρίτους. Εντούτοις υφίσταται πάντα το ενδεχόμενο να εμφανιστούν κίνδυνοι, όπως ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό στο διαδικτυακό τόπο, το διακομιστή ή τις βάσεις δεδομένων μας, για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε.

 Δικαιώματα χρηστών – επισκεπτών - πελατών

Σε κάθε περίπτωση όταν διατηρούμε προσωπικά σας στοιχεία έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και έχουμε στη διάθεσή μας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο αυτών να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να εναντιώνεστε στη χρήση τους για το μέλλον, ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή η δημιουργία προφίλ με βάση αυτά.

Εάν θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με τα παραπάνω ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Θρακομακεδόνων 145, Αχαρναί 13672, στo τηλέφωνo 2114063722 και μέσω e-mail στο info@petfamily.gr και θα σας απαντήσουμε εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από τη λήψη από εμάς του σχετικού μηνύματος. Σε περίπτωση που ασκήσετε δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί ως όφειλαν από εμάς έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).